Fakultní škola Pedagogické fakulty UK


Příběhy bezpráví


9.11.2016
Třídní schůzky: 1. stupeň od 17:00 hodin, 2. stupeň od 18:00 hodin
9.11.2016
Pedagogická rada
7.11.2016
KRPŠ, 17: 00 hodin
26., 27.10.2016
24., 25.10.2016
Ředitelské volno
16.-20.10.2016
Výměnný pobyt žáků z německého Backnangu v Praze. Srdečně zveme rodiče, přátele školy a naše absolventy na společné divadelní představení našich a německých žáků „An der Grenze/Na hranicích“ do divadla Na Prádle v pondělí 17. října od 17 hodin.

plakát
13.10.2016
Výukový program Ekocentrum Koniklec: Voda nad zlato, 5.A
12.10.2016
Výukový program v parku Skřítek kaštánek – program EVVO, 1. třídy
9.-13.10.2016
Výměnný pobyt žáků 6. tříd v německém Backnangu. Jedná se o divadelní projekt. V úterý 11. 10. se koná společné veřejné divadelní představení našich a německých žáků“ An der Grenze/Na hranicích“ v Backnangu.

plakát
5.10.2016
Adaptační výjezd žáků 6. tříd (Teambuilding) – Tepfaktor, Chotilsko
3.10.2016
Klub mladého diváka: Večer tříkrálový. Divadlo pod Palmovkou.
30.9.-2.10.2016
Odměnou za skvělé umístění našich žáků v soutěži 6:0 pro němčinu, která se konala na jaře, je třídenní výlet do Berlína.

program
30.9.2016
Divadlo Minor: Klapzubova jedenáctka, 4. třídy
26. a 27.9.2016
Erasmus+ - spolupráce se školou z italského Cavalese – výuka metodou CLIL v německém jazyce – matematika a výtvarná výchova, 3. třídy
26.9.2016
Filipíny – za obry a trpaslíky – výukový program, 8. třídy
25.-30.9.2016
Jazykový pobyt v Anglii, Hastings – žáci z 2. stupně. Vedoucí zájezdu Mgr. Barbora Hanková, ped. doprovod Mgr. Zdeňka Španingerová Ph. D., Ing. Jiří Tlapák.
21.9.2016
Letecké muzeum ve Kbelích, 4.B
22.9.2016
Přednáška a beseda na téma Bible, 9. třídy
21.9.2016
Třídní schůzky tříd s novými třídními učiteli – 1. třídy, 2. B, 4. A, 6. třídy. Začínáme v 17:00 hodin.
19.9.2016
Festival Čtení ve vlaku: Praha - Beroun se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, 9.B
19.9.2016
Festival Čtení ve vlaku: Autorské čtení Ireny Douskové na trati Praha – Český Brod, 9.A

fotky
19.-23.9.2016
Škola v přírodě, Lužické hory, 3. B, 5. A.
Více fotogalerií a reportáž ze školy v přírodě naleznete na Facebooku CK Star Line.

fotky
15.9.2016
EVVO – Ovčí vlna, k čemu nám slouží a co ovce potřebují, 5. A
13.9.2016
Den brannosti – Integrovaný záchranný systém. Dopolední projekt pro 5. – 9. třídy. Odpolední výuka se nekoná. První vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu hodin.

fotky
12.9.2016
FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD. Skupinové foto tříd 35 Kč. Možnost fotografií kamarádů za 35 Kč.

fotky
12.9.2016
Zasedání školské rady, 18:30 hodin. Schválení výroční zprávy za šk. rok 2015/2016.
12.9.2016
KRPŠ, 17:00 hodin
7.9.2016
Festival vědy v Dejvicích, 9. B

fotky
5.-12.9.2016
Výstava: Karel IV. Otec vlasti, Valdštejnská jízdárna. Během týdne se na výstavě vystřídají všechny třídy z 2. stupně.
5.-9.9.2016
Jazykový pobyt žáků 4. tříd v německém Querxenlandu. Vedoucí akce E. Iveljová.

deník
fotky
5.-9.9.2016
Vyučování dle rozvrhu hodin bez odpoledního vyučování.
2.9.2016
Vyučování v pátek: 1. stupeň do 11:45 (kromě 1. tříd – bude upřesněno na třídní schůzce), 2. stupeň do 12:45 hodin. Třídní učitelé ve svých třídách.
2.9.2016
O půlnoci v 0:00 hodin (noc ze čtvrtka na pátek) bude spuštěno přihlašování na zájmové kroužky přes internet.
1.9.2016
V 8:00 hodin slavnostní zahájení školního roku před školou.

Školní rok jsme zahájili s našimi olympioniky z Ria Adélou Hanzlíčkovou a bronzovým Lukášem Trefilem, s našimi absolventy Janem Vodňanským a operním pěvcem Adamem Plachetkou a tajemníkem MČ Praha 2 Michalem Kopeckým. Zazněla milá slova od všech našich hostů a tradiční písnička Jana Vodňanského o pejskovi. Všichni prvňáčci si prohlédli a potěžkali olympijskou medaili a oběma prvním třídám nakreslil Jan Vodňanský svého oblíbeného králíka.

Vyučování končí v 8:45 hodin. V 9:00 třídní schůzka rodičů prvňáčků, děti budou v té době ve školní družině.

fotky
fotky (DreamPhoto)
1.9.2016
Velké poděkování firmě AG Real za II. etapu elektrorekonstrukce. Díky velkému úsilí všech zaměstnanců školy jsme stihli i úklid a stěhování včas.

fotky
1.9.2016
Chcete-li nám udělat radost a přispět ke zlepšení školního prostředí pro Vaše děti, prosíme o pěkné květiny v květináčích včetně obalu. Děkujeme :-).
červenec 2016
Jak to ve škole vypadalo v červenci ?

fotky
1.7.2016
Předběžný rozvrh hodin na školní rok 2016/2017. Změny vyhrazeny.
1.7.2016
Předběžná nabídka zájmových kroužků na školní rok 2016/2017. Změny vyhrazeny.