Fakultní škola Pedagogické fakulty UK


Příběhy bezpráví


21.11.2016
Zahájení internetového přihlašování dětí k zápisu do 1. tříd na školní rok 2017/2018

Rezervace časového termínu
23.12.2016-2.1.2017
Vánoční prázdniny
22.12.2016
Den třídy a třídního učitele
20.12.2016
Výstava Jan Kaplický Nekonečno, Tančící dům, 8.A
20.12.2016
Přednáška Vánoce, farář F. Sedlák z Husova sboru, 6. třídy
16.-22.12.2016
Lyžařský kurz 7. tříd, Martinské Hole, Slovensko
16.12.2016
Divadlo ABC: České Vánoce, 9.B
15.12.2016
Výstava Jan Kaplický Nekonečno, Tančící dům, 9. třídy, 7.B
14.12.2016
Národní dům na Vinohradech, vánoční koncert Coro Piccolo, 1. a 2. třídy
13.12.2016
Výstava Celník Rousseau, palác Kinských, 8.B
8.12.2016
Výstava Jiří Anderle, Obecní dům, 9. třídy
6.12.2016
Výstava Celník Rousseau, palác Kinských, 8.A
5.-7.12.2016
Výměnný pobyt žáků z německého Lauf an der Pegnitz, vybraní žáci ze 7. a 8. tříd. Projekt na téma 700 let od narození Karla IV., 2. část.
5.12.2016
Výukový program v Knihovně na Vinohradech: Jak vybírat knížku, aby mne bavila, 5. třídy
1.12.2016
Přednáška Vánoce, farář F. Sedlák z Husova sboru, 9. třídy
30.11.-3.12.2016
Jazykový pobyt žáků 5. tříd v německém Querxenlandu.
Děti jsou v pořádku. Dnes jsme pekli cukroví a byli v kostele. Sníh už nám bohužel roztál. Na shledanou ve 4 hodiny před školou.
29.11.2016
Tradiční vánoční koncert v Lucerně, v 17:30 hodin. Koncert je letos benefiční. Pomáháme v rámci stonožkové akce „Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička“ ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd ZUČ získat prostředky na vědecký výzkum léčby Crohnovy choroby.
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, absolventy, přátele školy a návštěvníky webových stránek!
Ve středu 30. 11. začíná výuka pro všechny žáky v 8:55 hodin :-).

pozvánka
28.11.-2.12.2016
Výměnný pobyt žáků z dánského Broendby v Praze, 8. třídy

fotky
28.11.2016
Spolupráce se školou z italského Cavalese v rámci programu Erasmus +. Výuka v německém jazyce metodou CLIL, 4.A, 5.B
25.11.2016
Fotografování jednotlivců. Soubor obsahuje stolní kalendář s fotografií dítěte, 3 portrétové fotografie, 4 průkazkové fotografie. Cena 250 Kč, 1. st. nabídkou, 2. st. na objednávku.
24.11.2016
Výstava Celník Rousseau, palác Kinských, 9. třídy
23.11.2016
Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2016. „Tajné akce StB: Akce kláštery“. Beseda s Dominikem kardinálem Dukou v Arcibiskupském paláci, 9. třídy.

více
fotky
22.11.2016
Prevence: Típni to, 6. třídy
22.11.2016
Reformace všemi smysly, divadelní představení nám. J. Palacha, 8. třídy
18.11.2016
Ředitelské volno
16.11.2016
Anglické divadelní představení Peter Black. Salesiánské divadlo v Kobylisích, 7. třídy
16.11.2016
Národní dům na Vinohradech – The Beatles Revival, 5. třídy
15.11.2016
Prevence: spolek Divadelta – Vadí nevadí (téma alkohol)
15.11.2016
Prevence: Nekuřátka (o škodlivosti kouření), 5. třídy
11.11.2016
Prevence: spolek Divadelta – Představení Trest (téma šikana), 6. třídy
10.11.2016
Divadlo Minor: Klapzubova jedenáctka, 3. třídy
9.11.2016
Třídní schůzky: 1. stupeň od 17:00 hodin, 2. stupeň od 18:00 hodin. Pro nemoc je omluvena Mgr. Zdeňka Španingerová (třídní schůzky třídy 8.B se konají).
9.11.2016
Pedagogická rada
8.11.2016
Prevence: Nekuřátka, 4. třídy
7.-10.11.2016
Sbírka šatstva a obuvi pro Diakonii Broumov. Možno odevzdávat ráno panu školníkovi, případně před třídními schůzkami.
7.11.2016
KRPŠ, 17: 00 hodin
3.11.2016
Jarmark řemesel a služeb, 9. třídy
2.11.2016
Klub mladého diváka: Večer tříkrálový. Divadlo pod Palmovkou.
2.11.2016
Divadlo Minor: Zahrada, 2. třídy
1.11.2016
Výstava Jiří Anderle, Obecní dům, 8.B
1.-30.11.2016
Exkurze na služebně Městské policie Praha 2, spojeno s besedou a přednáškou o bezpečnosti – 1. stupeň
26., 27.10.2016
24., 25.10.2016
Ředitelské volno
21.10.2016
Češtinářská soutěž - vyhlášení a procházka Prahou.

více
18.10.2016
Prevence: Nebezpečí pyrotechniky, přednáška a beseda na služebně MP Praha 2, 8.B
17.10.2016
Prevence: Nebezpečí pyrotechniky, přednáška a beseda na služebně MP Praha 2, 8.A
17.10.2016
Vzdělávací akce v Knihovně na Vinohradech: Cesty a jiná dobrodružství, 5.A
16.-20.10.2016
Výměnný pobyt žáků z německého Backnangu v Praze. Srdečně zveme rodiče, přátele školy a naše absolventy na společné divadelní představení našich a německých žáků „An der Grenze/Na hranicích“ do divadla Na Prádle v pondělí 17. října od 17 hodin.

plakát
fotky
13.10.2016
Výukový program Ekocentrum Koniklec: Voda nad zlato, 5.A
12.10.2016
Výukový program v parku Skřítek kaštánek – program EVVO, 1. třídy
11.10.2016
Prevence: Nekuřátka, 3. třídy
9.-13.10.2016
Výměnný pobyt žáků 6. tříd v německém Backnangu. Jedná se o divadelní projekt. V úterý 11. 10. se koná společné veřejné divadelní představení našich a německých žáků“ An der Grenze/Na hranicích“ v Backnangu.
Děti dorazily do Backnangu v pořádku.

plakát
5.10.2016
Adaptační výjezd žáků 6. tříd (Teambuilding) – Tepfaktor, Chotilsko

fotky
5.10.2016
Připomněli jsme si nedožité 80. narozeniny Václava Havla. Ve školním rozhlase přečetl Jakub Schindler, žák 8.A, svůj dopis Václavu Havlovi.

více
30.9.-2.10.2016
Odměnou za skvělé umístění našich žáků v soutěži 6:0 pro němčinu, která se konala na jaře, je třídenní výlet do Berlína.

program
30.9.2016
Divadlo Minor: Klapzubova jedenáctka, 4. třídy
26. a 27.9.2016
Erasmus+ - spolupráce se školou z italského Cavalese – výuka metodou CLIL v německém jazyce – matematika a výtvarná výchova, 3. třídy

fotky
26.9.2016
Filipíny – za obry a trpaslíky – výukový program, 8. třídy
25.-30.9.2016
Jazykový pobyt v Anglii, Hastings – žáci z 2. stupně. Vedoucí zájezdu Mgr. Barbora Hanková, ped. doprovod Mgr. Zdeňka Španingerová Ph. D., Ing. Jiří Tlapák.

fotky
21.9.2016
Letecké muzeum ve Kbelích, 4.B
22.9.2016
Přednáška a beseda na téma Bible, 9. třídy
21.9.2016
Třídní schůzky tříd s novými třídními učiteli – 1. třídy, 2. B, 4. A, 6. třídy. Začínáme v 17:00 hodin.
19.9.2016
Festival Čtení ve vlaku: Praha - Beroun se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, 9.B

fotky
19.9.2016
Festival Čtení ve vlaku: Autorské čtení Ireny Douskové na trati Praha – Český Brod, 9.A

fotky
19.-23.9.2016
Škola v přírodě, Lužické hory, 3. B, 5. A.
Více fotogalerií a reportáž ze školy v přírodě naleznete na Facebooku CK Star Line.

deník
fotky
15.9.2016
EVVO – Ovčí vlna, k čemu nám slouží a co ovce potřebují, 5. A
13.9.2016
Den brannosti – Integrovaný záchranný systém. Dopolední projekt pro 5. – 9. třídy. Odpolední výuka se nekoná. První vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu hodin.

fotky
12.9.2016
FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD. Skupinové foto tříd 35 Kč. Možnost fotografií kamarádů za 35 Kč.

fotky
12.9.2016
Zasedání školské rady, 18:30 hodin. Schválení výroční zprávy za šk. rok 2015/2016.
12.9.2016
KRPŠ, 17:00 hodin
7.9.2016
Festival vědy v Dejvicích, 9. B

fotky
5.-12.9.2016
Výstava: Karel IV. Otec vlasti, Valdštejnská jízdárna. Během týdne se na výstavě vystřídají všechny třídy z 2. stupně.
5.-9.9.2016
Jazykový pobyt žáků 4. tříd v německém Querxenlandu. Vedoucí akce E. Iveljová.

deník
fotky
5.-9.9.2016
Vyučování dle rozvrhu hodin bez odpoledního vyučování.
2.9.2016
Vyučování v pátek: 1. stupeň do 11:45 (kromě 1. tříd – bude upřesněno na třídní schůzce), 2. stupeň do 12:45 hodin. Třídní učitelé ve svých třídách.
2.9.2016
O půlnoci v 0:00 hodin (noc ze čtvrtka na pátek) bude spuštěno přihlašování na zájmové kroužky přes internet.
1.9.2016
V 8:00 hodin slavnostní zahájení školního roku před školou.

Školní rok jsme zahájili s našimi olympioniky z Ria Adélou Hanzlíčkovou a bronzovým Lukášem Trefilem, s našimi absolventy Janem Vodňanským a operním pěvcem Adamem Plachetkou a tajemníkem MČ Praha 2 Michalem Kopeckým. Zazněla milá slova od všech našich hostů a tradiční písnička Jana Vodňanského o pejskovi. Všichni prvňáčci si prohlédli a potěžkali olympijskou medaili a oběma prvním třídám nakreslil Jan Vodňanský svého oblíbeného králíka.

Vyučování končí v 8:45 hodin. V 9:00 třídní schůzka rodičů prvňáčků, děti budou v té době ve školní družině.

fotky
fotky (DreamPhoto)
1.9.2016
Velké poděkování firmě AG Real za II. etapu elektrorekonstrukce. Díky velkému úsilí všech zaměstnanců školy jsme stihli i úklid a stěhování včas.

fotky
1.9.2016
Chcete-li nám udělat radost a přispět ke zlepšení školního prostředí pro Vaše děti, prosíme o pěkné květiny v květináčích včetně obalu. Děkujeme :-).
červenec 2016
Jak to ve škole vypadalo v červenci ?

fotky
1.7.2016
Předběžný rozvrh hodin na školní rok 2016/2017. Změny vyhrazeny.
1.7.2016
Předběžná nabídka zájmových kroužků na školní rok 2016/2017. Změny vyhrazeny.